Predaj ukončený! Veselé Vianoce!

Predsezónne zľavy, akcia končí za:

BLACK FRIDAY končí za:

d
h
m
s

Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sme radi a vážime si to, že ste našimi zákazníkmi. Nákup tovaru nie je žiaľ len o doručení Vami zvoleného tovaru, ale je s tým spojené aj úradovanie, ktoré my:

All4Customer s.r.o., so sídlom: Ostrava, Hladnovská 1255/23, 71000, IČO: 01824651, e-mail: dotazy@mojstromcek.sk, Tel: +420 777 470 538, (ďalej len „spoločnosť“ alebo „my“),

ako predávajúci a správci Vašich osobných údajov musíme robiť, aby sme si riadne plnili svoje povinnosti nielen voči Vám, ale aj voči štátu a jeho orgánom. K spracovaniu všetkého potrebujeme niektroé Vaše osobné údaje, ktoré v rámci plnenia svojich povinností spracovávame.

Ochrana dát, a predovšetkým osobných údajov, Vás ako kupujúcich, je pre nás veľmi dôležitá. Robíme všetko preto, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí a boli v spracovávané v súlade s právnymi predpismi. Neoddeliteľnou súčasťou správneho spracovania je vzájomná spolupráca a transparentnosť. Práve v jej záujme by sme Vás radi informovali o spracovaní samotnom, a ďalej o Vašich právach.

1. ÚČELY SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len za týmito účelmi:

  • zaistenie vybavenia objednávky;
  • zaistenie doručenia tovaru;
  • plnenie práv vyplývajúcich z vadného plnenia, či náhrady škody;

Právnym základom spracovania je plnenie zmluvy medzi našou spoločnosťou a Vami a ďalej aj plnenie zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o ochrane spotrebiteľa a občianského zákonníka.

2. KATEGÓRIA DOTKNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za účelom vybavenia Vašej objednávky, zaistenia doručenia tovaru a plnenia ďalších práv súvislých budeme spracovávať Vaše meno a priezvisko, poprípade názov, telefónne číslo a e-mail, vo vzťahu k Vami zvolenej dodacej adrese, názov ulice a číslo popisné, mesto a poštovné smerovacie číslo a vo vzťahu k Vami zvolenej fakturačnej adrese rovnako, ako Váš názov, názov ulice, číslo popisné, mesto a poštovné smerovacie číslo, ďalej IČO a poprípade DIČ.

3. PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV A PREDANIE DO TRETÍCH ŠTÁTOV

Vaše osobné údaje nepredávame ani nesprístupňujeme trretím osobám. Výnimkou z vyššie uvedeného je iba prípadné predanie štátnemu orgánu, ktorý nám ukláda zákon (napr. Polícii SR) a ďalej predanie osobám, ktoré pre nás poskytujú služby súvisejúce s naplnením účelu podľa bodu 1 tohto súhlasu.

Konkrétne budú osobné údaje pre oblasť automatického doplňovania údajov pri Vašich objednávkach a prípadného zasielania informacií o našich produktoch a novinkách o našej spoločnosti predávane a spracovávané spoločnosťou next CRE s.r.o., so sídlom Poštovní 244, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 29396239, poprípade osobami spolupracujúcimi s touto spoločnosťou.

Pokiaľ by sa v priebehu času čokoľvek zmenilo, budeme Vás o každej zmene informovať prostredníctvom Vami uvedeného e-mailu.

Osobné údaje nepredáme do žiadnej tretej zeme alebo medzinárodnej organizácii, ktoré neposkytujú odpovedajúcu ochranu osobných údajov.

4. INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte radu práv. Môžete nás kedykoľvek poštou alebo e-mailom požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje spracovávané a pokiaľ sú, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a informáciam o nich. Máte právo na opravu nepresných alebo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Môžete nás keddykoľvek požiadať o vymazanie týchto osobných údajov, pokiaľ je pre to daný dôvod, alebo pokiaľ je preto daný dôvod o obmedzení spracovania týchto osobných údajov. Máte právo na Vaše osobné údaje a na ich prenos inému správcovi.

Osobné údaje spracovávané férovo a transparentne. Pokiaľ by ste však mali za to, že tomu tak nie je, máte vždy právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Všetky informácie, ako aj kontakt, nájdete na internetových stránkach: https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/home_node.html

5. ĎALŠIE SPRACOVANIE

Vaše osobné údaje sme obdržali iba od Vás.

Osobné údaje, ktoré potrebujeme pre spracovanie, ktoré od nás vyžaduje zákon, nám poskytnúť musíte. Takisto nám musíte poskytnúť osobné údaje nevyhnutné pre plnenie povinnosti plynúcich z uzatvorenej zmluvy.

Osobné údaje budú spracovávané iba no dobu nevyhnutne nutnú. Osobné údaje, ktorých spracovanie vyžaduje zákon spracovávame na dobu, na ktorú to zákon vyžaduje. Osobné údaje týkajúce sa plnenia z uzavretej zmluvy a ďalších súvsejúich práv a povinností budeme uchovávať len na dobu, na ktorú budú mocť byť tieto súvisejúce práva a povinnosti vymahateľné u súdu.

Po skončení doby spracovania sú potom osobné údaje bez odkladu likvidované.

6. ZÁVER

Potvrdením vo forme zaškrtnutím príslušného poľa o súhlase so spracovaním osobných údajov, potvrdzujete, že ste si túto informáciu prečítali, prevzali a je Vám zrozumiteľná. Pre podpisom (ale samozrejme aj kedykoľvek po ňom) sa neváhajte na čokoľvek ohľadom Vašich osobných údajov opýtať.