Likvidácia skladu, Mega Zľavy!

d
h
m
s

Vrátenie tovaru

Veľmi nás mrzí nás, že nie ste s našim stromčekom spokojní a chcete ho vrátiť. Ak pre vás môžeme čokoľvek urobiť, kontaktujte nás prosím, pokúsime sa zo všetkých síl vyjsť vám v ústrety k vašej spokojnosti.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, má kupujúci spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Tovar, ktorý chcete vrátiť, musí byť funkčný a nesmie javiť známky používania. Musí teda vyzerať rovnako, ako keď ste ho preberali a to vrátane obalového materiálu a príslušenstva. Ak objednávka obsahovala darček, musí byť tiež vracaný v neporušenom stave. V prípade, že tovar ponesie známky používania, bude nami, či výrobcom uvedený do pôvodného stavu. Toto je platená služba, ktorá vám bude odpočítaná od kúpnej ceny tovaru, pri následnom dobropisovania.

Po vyplnení formulára nižšie pošlite tovar na túto adresu:
All4Customer, s.r.o.
Pohraničné 25
703 00 Ostrava

Tovar je nutné zaslať nepoškodený a v originálnom obale.

Po kontrole tovaru vám bude vrátená celá čiastka vrátane poštovného (iba v prípade, že sú vrátené všetky položky objednávky). Cenu poštovného späť od vás do nášho skladu je vo vašej réžii (neprepláca sa). Taktiež odporúčame zásielku odoslať doporučene a poistiť na hodnotu tovaru. Po kontrole nepoužitého tovaru prebehne platba prevodom na bankový účet, ktorý ste uviedli vo formulári.

Kupujúci spotrebiteľ:

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Zboží, které chcete vrátit, musí být funkční a nesmí jevit známky používání. Musí tedy vypadat stejně, jako když jste jej přebírali a to včetně obalového materiálu a příslušenství. Pokud objednávka obsahovala dárek, musí být rovněž vracen v neporušeném stavu. V případě, že zboží ponese známky používání, bude námi, či výrobcem uveden do původního stavu. Toto je placená služba, která vám bude odpočtena od kupní ceny zboží, při následném dobropisování.

Po vyplnění formuláře níže zašlete zboží na tuto adresu:
All4Customer, s.r.o.
Pohraniční 25
703 00 Ostrava

Zboží je nutno zaslat nepoškozené a v originálním obalu.

Po kontrole zboží vám bude vrácená celá částka včetně poštovného (pouze v případě, že jsou vráceny všechny položky objednávky). Cenu poštovného zpět od vás do našeho skladu je ve vaší režii (neproplácí se). Taktéž doporučujeme zásilku odeslat doporučeně a pojistit na hodnotu zboží. Po kontrole nepoužitého zboží proběhne platba převodem na bankovní účet, který jste uvedli ve formuláři.

Kupující spotřebitel:

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1. Informácie o tovare

2. Informácie o zákazníkovi